keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Khaled Hosseinin tarinat koskettavat lukijoita, koska ne antavat Afganistanin lähihistorialle oman äänen, yksilölliset kohtalot. Toisesta romaanistaan Tuhat loistavaa aurinkoa kirjailija kertoo: ”Afgaanina toivon, että romaanin lukijat pystyisivät tuntemaan empatiaa normaalia elämää tavoittelevia afgaaneja kohtaan, eritoten naisia kohtaan, koska sota, uskonnolliset ääriliikkeet ja terrorismi osuvat kipeästi juuri heihin.” Traagisten olosuhteiden vastapainoksi kasvaa optimismi – kyky elää – näkyy myös romaanin nimessä, joka on laina runosta 700-luvulta. Lähde: Kirjailijan haastattelu: HS 21.2.2008

a) Seuratkaa ja lukekaa sanomalehtiä. Miten media uutisoi tapahtumia Afganistanissa sekä sen naapurimaissa? Etsikää uutisia myös taliban-liikkeestä ja heidän toiminnastaan. Mitä islamilaisuudesta uutisoidaan? Lukekaa talibanien säännöistä LIITE 2 sekä LIITE 3, uutistekstit.

b) Tarkastelkaa lehti- ja uutiskuvia: Joskus lehdissä on koskettavia ja mielenkiintoisia kuvia. Luokka jaetaan noin neljän hengen ryhmiin. Kukin ryhmä valitsee yhden heitä kiinnostavan lehtikuvan kuvateksteineen. Otetaan kuvasta piirtoheitinkalvolle kopio ja leikataan se harkitusti 5-6 osaan. Kukin ryhmä valitsee yhden kuvan osista ja näyttää sen muille esittäen kysymyksiä kuvasta, kuten mitä se mahdollisesti esittää, keitä kuvassa on, missä kuva on otettu, millainen tunnelma kuvassa on jne. Piirtoheittimelle lisätään kuvasta osa kerrallaan ja pohditaan, miten sen antama tieto lisääntyy tai muuttuuko ensimmäisen osan antama mielikuva jotenkin. Lopulta kaikki kuvan osat ovat esillä, jolloin kaikille luetaan myös kuvatekstit.

Hypätkää nyt valitsemaanne kuvaan tai tarkastelkaa sitä ulkopuolisin silmin. Mitä näette kuvassa? Mitä ääniä kuulette kuvassa tai mitä ääniä kantautuu kuvan ulkopuolelta? Nuuhkikaa, liittyykö kuvaan jotain hajuja? Miltä jokin yksityiskohta kuvassa tuntuisi; iholla, jalan pohjassa, jne. Mitä kuvassa tapahtuu? Kuljeskelkaa kuvassa ja katselkaa ympärillenne. Millainen tunnelma kuvassa on? Mitä jää kuvan ulkopuolelle? Mitä kuvalla yritetään sanoa? Millaisia tunteita ja ajatuksia kuva herättää? Miksi kuva on tärkeä? Millaisia tarinoita katsomanne kuvat kertovat? Valitkaa kuvista yksi henkilö tai asia ja kertokaa suullisesti tarinaa hänen näkökulmastaan.

c) Valitkaa jokin uutinen tai uutiskuva. Tässä tehtävässä voitte käyttää myös uutistekstejä. Ks. LIITE 3 Pohtikaa uutisten tai valitsemienne lehtikuvien perusteella, millaisen kuvan ne välittävät siitä paikasta, mistä ne on otettu. Miten ihmisten arki välittyy kuvista? Jos valitsitte kuvan tai uutistekstin Afganistanista, pohtikaa, miten turvattomuus, köyhyys tai nälkä esiintyvät kuvissa uutisissa? Valitkaa kuvista tai tekstistä yksi henkilö ja kirjoittakaa tapahtumasta valitsemanne henkilön näkökulmasta. Kirjoitelman tulisi sisältää tapahtumia/taustoja ennen ja jälkeen uutistekstin kuvaaman hetken.