keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Minusta tuli se mikä tänään olen…

Minusta tuli se mikä tänään olen kahdentoista ikäisenä eräänä kylmänä ja pilvisenä päivänä vuonna 1975. Muistan tarkan hetken ja sen, miten kyyristelin murenevan savitiilimuurin takana ja kurkistelin kujalle jäätyneen puron tuntumassa. Siitä on kauan, mutta olen oppinut ajan myötä, ettei pidä paikkaansa, että menneisyyden pystyisi hautaamaan. Menneisyys nimittäin kynsii tiensä maan alta esiin. Katsellessani nyt taaksepäin tajuan, että olen kurkkinut sille tyhjälle kujalle viimeiset kaksikymmentäkuusi vuotta. (Leijapoika s. 7.) 

a) Pohtikaa omaa elämänkokemustanne, perhettänne ja asuinympäristöänne. Keitä arvostatte ja kunnioitatte? Minkä vuoksi? Millaiset elämänarvot ovat teille tärkeitä? Mistä tai keneltä olette ne omaksuneet? Millaisia olette luonteeltanne? Miten suhtaudutte elämään? Mitkä asiat ovat erityisesti vaikuttaneet siihen, millaisia olette tänä päivänä.

b) Mitä arvoilla tarkoitetaan? Etsikää määritelmiä arvoille. Tarpeemme, halumme ja toiveemme liittyvät arvoihin. Haluamme ja tavoittelemme asioita, joita pidämme arvokkaina – eli arvostamme. Arvoja on monenlaisia. Voimme erottaa ainakin moraalisia (hyvä, paha), taloudellisia (raha), vitaalisia (elämän vaaliminen), valtaan liittyviä, esteettisiä (kauneus), sosiaalisia (ystävyys) ja uskonnollisia arvoja. Lähde: www.oph.fi/etalukio

c) Kirjatkaa kolmen hengen ryhmissä, mitkä ovat viisi tärkeintä arvoanne, eli viisi asiaa, joita arvostatte eniten. Tehkää luokan yhteinen lista arvoista. Miettikää myös yhdessä, mihin arvot perustuvat. Mitkä ovat mielestänne tärkeitä arvoja? Voivatko arvot muuttua? Eroavatko eri ikäisten ihmisten arvot toisistaan?

Afganistan

a) Miettikää, mitä tiedätte Afganistanin menneisyydestä ja lähihistoriasta? Millaisessa yhteiskunnassa ja maassa tarinan henkilöt elävät?

b) Lukekaa liitteen teksti Afganistanin historiasta ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä tekstin perusteella.

 • Mitä osaatte kertoa oli Kabulin varhaisesta historiasta n. 500-luvulta alkaen?
 • Minkä kokoinen maa Afganistan on?
 • Mitkä ovat sen naapurimaita?
 • Paljonko asukkaita maassa on?
 • Kommunistit kaappasivat vallan Afganistanissa vuonna 1978. Ketkä pitivät tuolloin valtaa maassa? Ketkä tukivat kaappausta? Miten kaupunkilaisten ja maaseudun väestön poliittinen ja uskonnollinen näkemys erosi toisistaan? Millä keinoin kommunistit pitivät valtaa hallussaan?
 • Millainen oli neuvostoarmeijan miehitysaika? Kuinka kauan se kesti?
 • Mitä miehityksestä seurasi väestölle?
 • Keiden tuella islamistit taistelivat?
 • Mitä tapahtui, kun neuvosto-armeija veti joukkonsa maasta?
 • Millainen oli afgaanikansan asema uudessa tilanteessa?
 • Keitä ovat talibanit? Mihin väestötyhmään he kuuluvat Afganistanissa? Kuka rahoitti heidän toimintaansa? Miten amerikkalaiset liittyvät heidän menneisyyteensä?
 • Miksi amerikkalaiset olivat alunperin kiinnostuneita köyhästä Afganistanista?
 • Miten väestö suhtautui talibaneihin?
 • Miten talibanit pyrkivät lisäämään kannatustaan?
 • Millaista oli väestön suhtautuminen heihin eteläisessä Afganistanissa ja maan pohjoisosassa?
 • Millaisin ottein talibanit alkoivat hallita maata?
 • Miten he suhtautuivat naisiin?
 • Millainen maa Afganistan on nykyään?
 • Mitä artikkelin perusteella voi kertoa hyvinvoinnista?
 • Mikä alueella erityisesti kiinnostaa muuta maailmaa?
 • Mistä talibanit saavat nykyään rahoitusta toimintaansa?
 • Mitkä ovat maan elinkeinot?

c) Lukekaa teksti Afganistanin historiasta. Millaisia ajatuksia teksti teissä herättää? Mitä se kertoo ihmisen asemasta afganistanilaisessa yhteiskunnassa? Entä mitä ajattelette vallankäytöstä ja hallinnosta? Mitä tarkoittaa korruptio? Kirjoittakaa tekstin pohjalta kirjoitelma.