keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Kohderyhmä: toinen aste

 • Tämän esimerkkitapaukseen perustuvan keskustelutehtävän voi liittää mm. osaksi lukion historian tunteja, joilla käsitellään kansallissosialismia, holokaustia tai muita kansanmurhia ja toista maailmansotaa (esim. lukion kurssi Kansainväliset suhteet HI2).

Huomioitavaa: Osa videoista sisältää raakaa kielenkäyttöä ja vihapuhetta. Harkitse materiaalin toimivuus opetusryhmäsi kohdalla. Helsinginin Sanomien artikkelia lukuun ottamatta materiaalit ovat englanninkielisiä.

Lukekaa Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kirjoitus, ja keskustelkaa alla olevien kysymysten pohjalta. Oppilaat voivat katsoa tehtävään liittyvät (englanninkieliset) videot esimerkiksi älypuhelimiltaan. Videot on julkaistu tavallisella Youtube-lisenssillä.

Oppilaat voivat pohtia vastauksia ensin esimerkiksi 3–4 oppilaan ryhmissä. Kysymykset on hyvä kuitenkin käydä läpi myös koko ryhmän kanssa.

1. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi PewDiePien eli Felix Arvid Ulf Kjellbergin sopimukset irtisanottiin?
 • Täyttävätkö videot (Helsingin Sanomien artikkelin ja videoiden perusteella) vihapuheen tunnusmerkit?
 • Tutustukaa Youtuben yhteisön sääntöihin ja palveluehtoihin. Mitä ne sanovat provokatiivisesta tai vihaviestejä sisältävästä sisällöstä?

2. Katsokaa virallinen selitysvideo ja pohtikaa, miten Kjellberg vastasi rasismisyytöksiin sen jälkeen, kun sopimukset oli irtisanottu: My Response (16.2.2017)

 • Pohtikaa perustelujen uskottavuutta.
 • Millaisia näkökulmia video tuo tilanteeseen?
 • Mihin Kjellberg vetoaa? Kuinka uskottavia perustelut ovat?

3. Arvioikaa, millainen suhde Kjellbergillä on valtamediaan.

 • Miten Kjellberg kuvailee valtamediaa?
 • Millaisia kirjoituksia Kjellbergistä on hänen itsensä mukaan kirjoitettu? Miksi?
 • Millä tavoin tulee ilmi, että Kjellberg uskoo olevansa ajojahdin uhri? Millaisia uhriutumisen piirteitä voitte erottaa?
 • Oletteko kuulleet vastaavia tilityksiä muualla? Jos, olette, oletteko myös seuranneet valtamedian kirjoittelua kyseisestä tubettajasta?
 • Millaisia odotuksia teillä on perinteistä journalismia kohtaan?
 • Kenen tulisi olla ”moraalinen portinvartija”? Ellei journalistien osana ole journalistin eettisiin ohjeisiin perustuen tuoda esiin yhteiskunnallisia tehtäviä, kenen roolina sen pitäisi olla?
 • Kenellä on oikeus esittää kritiikkiä tubettajista? Kenen kritiikkiin tulisi voida luottaa?
 • Etsikää muita uutisia tubettajista. Millä tavalla jutut on otsikoitu? Mitä tubettajista kerrotaan jutussa?

4. Kjellberg on ylläpitänyt kanavaansa kuuden vuoden ajan ja hänellä on kymmeniä miljoonia seuraajia.

 • Kenelle kanava on suunnattu? Millainen yleisö ja seuraajakunta uskoisitte kanavalla olevan?
 • Minkä ikäisiä nuorimmat ja vanhimmat videoiden katsojat ja kanavan seuraajat voivat olla?
 • Millaista huomiota natsismiin viittaavat videot herättivät? Millaiset ryhmät ilmoittivat julkisesti tukevansa Kjellbergiä?

5. Pohtikaa tubettamista ammattimaisena toimintana.

 • Kjellberg on ylläpitänyt kanavaansa kuuden vuoden ajan ja hänellä on kymmeniä miljoonia seuraajia.

  • Pohtikaa, kuinka monta seuraajaa täytyy olla, jottei voi enää uskottavasti käyttää toiminnastaan termejä ”amatööri” tai “harrastelija”
 • Kuvitelkaa, että olisitte Kjellbergin asemassa, ja Youtube-kanavanne tuo teille miljoonatulot.

  • Pohtikaa, millainen tiimi Kjellbergin taustatukena todennäköisesti työskentelee.
  • Muuttaisitteko jotain kanavallanne, jos saavuttaisitte suursuosion? Miksi tai miksi ei?
 • Millaisista asioista tubettajan ammattitaito rakentuu?
 • Millainen eettinen vastuu tubettajalla on seuraajilleen?
 • Millainen roolimalli Kjellberg on seuraajilleen?

6. Vastausvideossa (”My response”) Kjellberg kutsuu itseään termillä ”rookie comedian”, amatöörikoomikko. Pohtikaa vihapuheen suhdetta huumoriin.

 • Millaisista piirteistä voi erottaa vitsailun? Millainen on hyvä vitsi?
 • Millä tavoin eroavat toisistaan tilanteet a, b, c ja d? Kertokaa tilanteisiin liittyviä konkreettisia esimerkkejä. Miten vitsin kohde voisi kokea tilanteen?

  • a. Vähemmistön edustaja kertoo yleistävän ja syrjiviä ilmaisuja sisältävän vitsin koskien itse edustamaansa vähemmistöä. Miksi tämä voi olla ongelmallista?
  • b. Vähemmistön edustaja kertoo yleistävän ja syrjiviä ilmaisuja sisältävän vitsin toisesta vähemmistöryhmästä. Miksi tämä on väärin?
  • c. Valtaryhmien edustaja kertoo yleistävän ja syrjiviä ilmaisuja sisältävän vitsin jostain vähemmistöryhmästä, jota ei itse edusta. Miksi tämä on väärin?
  • d. Vähemmistöryhmän edustaja kertoo yleistävän ja syrjiviä ilmaisuja sisältävän vitsin jostain valtaväestöä edustavasta ryhmästä, jota ei itse edusta.

   • Miksi tämä ei vertaudu kahteen edelliseen tilanteeseen?
  • Pohtikaa valta-asemaa ja vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.

7. Millaisia asioita täytyy tietää, jotta voi erottaa Youtubessa julkaistusta videosta sarkasmia tai ironiaa, tai tehdä itse parodian?

 • Pohtikaa termejä sarkasmi, ironia, parodia ja satiiri – mitä ne tarkoittavat?

  • Pohtikaa jokaisen keinovalikoimaa. Onko niissä jotain eroa?
 • Millaisten seikkojen perusteella voi varmistua siitä, että jokin mediasisältö on parodia tai satiiria?

8. Kenelle suosittelisitte casessa esitellyn kanavan tilaamatta jättämistä tai tilaamista? Millä perusteella?

Syventävä tehtävä: Vihamielisiä ja rasistisia asenteita ilmaistaan myös käyttämällä symboleita (esim. hakaristi). Alt right -äärioikeistoliikkeen tiedetään kommunikoivan paljon meemien avulla. Vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjan alkoi sosiaalisessa mediassa kiertää meemejä (jo aiemmin klassikkomeemiksi muodostuneesta) sarjakuvahahmo Pepe-sammakosta, josta kampanjan myötä muodostui valkoisen ylivallan symboli.

1. Keskustelkaa meemeistä ja symboleista.

 • Millainen elinkaari meemillä on?
 • Minkä vuoksi meemejä kierrätetään?
 • Millaisia reaktioita herättäviä meemejä jaetaan helpommin?
 • Mitä tarkoittaa symboli? Mistä voimme tietää, mihin symboli viittaa?

  • Millaisiin aatteisiin, ideologioihin tai vakaumuksiin voivat viitata esimerkiksi risti, sirppi, hakaristi? Millainen historia kyseisillä symboleilla on?
 • Vanhoja symboleita voidaan ryhtyä käyttämään alkuperäiseen merkitykseen verrattuna uudessa yhteydessä ja merkityksessä.
 • Miksi symboleja omitaan? Ketkä omivat symboleita?
 • Pohtikaa, missä yhteyksissä Suomen lipun tai Suomen vaakunan leijonaa on historian saatossa käytetty. Millaisia mielikuvia niihin liittyy nykyään?

2. Kjellberg hankki kuvattujen antisemitististen videoiden lähettämisen aikaan rupikonnan: "MY NEW TOAD!!” (22.9.2016): ”I figured that an animal I don’t like would be the perfect fit for a PewDiePie channel.” Etsikää vastauksia seuraaviin kysymyksiin knowyourmeme-sivustoa apuna käyttäen:

 • Millainen historia Pepe-meemillä on?

  • Miten Pepe-meemin käyttö on muuttunut vuoden 2016 aikana?
 • Millaisia tulkintoja Kjellbergin videoilla esiintyvä rupisammakko voi saada?
 • Millaista tietoa tarvitaan, jotta tulkintoja voi tehdä?

 Taustatietoa meemeistä ja Pepe-sammakosta:

 

Vinkki: Esimerkkitapauksen käsittelyn yhteydessä voitte käydä läpi ensimmäisen tehtävän “Mitä jos tuli mokattua?” -ohjeet.

Vinkki: Erinomainen materiaali symbolien ja konnotaatioiden käsittelemiseen on Ismo Kiesiläisen vapaasti käytettävissä oleva semiotiikan oppituntimateriaali 13–19-vuotiaille nuorille.


Lisää tehtävävinkkejä löydät osion lopussa olevasta lähdeluettelosta.