keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Oheiset oppilaille suunnatut ohjeet voi tulostaa ja käydä läpi oppilasryhmän kanssa. On hyvä tähdentää, ettei vihapuheen uhri ole syyllinen kohtaamaansa vihaan. Tilanteessa ei pidä jäädä yksin, vaan keskustella luotettavan aikuisen ja ystävien kanssa.

1. TUNNISTA TUNTEET

Vihapuheen tuottajan pyrkimyksenä on herättää kohteessaan monenlaisia tunnereaktioita, esimerkiksi raivoa, surua tai pelkoa. Vihapuhe voi kuitenkin myös huvittaa, jopa naurattaa.

 • Millaisia tunteita vihaviesti herättää sinussa? Nimeä ja kirjoita tunteet ylös.
 • Arvioi tunteesi voimakkuus asteikolla 1= ”lievä tunne” – 10 = ”niin voimakas tunne, etten usko kestäväni sitä”

Tunnustele tunteitasi. Vaikka tunnereaktio olisikin voimakas, älä silti poista viestiä, sillä se saattaa toimia tärkeänä todistusaineistona. Ota etäisyyttä tilanteeseen, tee esimerkiksi jotakin sinulle mieluisaa. Odota, että rauhoitut, ennen kuin päätät, miten toimit.

Raa’an vihapuheen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa myös shokkireaktion tai kulminoitua lopulta jopa kriisiin. Jos tunnet ahdistusta, hakeudu rohkeasti ammattiauttajien puheille.

2. POHDI

 • Kuka sanoi?

  • Tuttu vai tuntematon? Anonyymi vai omalla nimellään? Onko tekijä mahdollista selvittää?
 • Tilanne, kanava ja konteksti?

  • Millaisessa tilanteessa viesti sanottiin? Reaktiona johonkin, mitä sanoit?
  • Onko vastaavanlaista vihapuhetta tullut osaksi jo pidempään?
  • Oliko tilanteessa mukana muita?
 • Millainen motiivi puhujalla oli?

  • Millaisen reaktion luulet hänen haluavan aiheuttaa sinussa?
  • Kohdistuuko kommentti sinuun henkilönä vai ensisijaisesti sinuun jonkin ryhmän edustajana?
  • Voiko kyseessä olla trolli, joka tahallisesti provosoi ja kalastelee reaktioita?
  • Kuuluuko viestittäjä mahdollisesti johonkin radikalisoituneeseen ryhmään?

Asioiden kirjaaminen voi auttaa tarkastelemaan viestiä etäämmältä ja helpottaa ymmärtämään, mistä millaisia tarkoitusperiä vihapuheen tuottajalla voi olla. Motiivien pohdiskelu voi myös helpottaa vankempien vasta-argumenttien ja vastapuheen tuottamista.

3. ETSI TUKEA JA KESKUSTELE

Älä jää yksin kokemuksesi kanssa, vaan keskustele asiasta rohkeasti luotettavan aikuisen ja ystäviesi kanssa. Voit käyttää keskustelun tukena kysymyksiin kirjaamiasi vastauksia.

4. PÄÄTÄ JA TOIMI

Keskustele tilanteesta aikuisen kanssa. Tarkastelkaa tilannetta kokonaisuutena ja päättäkää, millaisiin toimiin tilanteessa kannattaisi ryhtyä.

Pohtikaa vihapuhujan motiiveja. Onko vihapuhuja mahdollisesti trolli, joka kalastelee reaktioita? Jos kyse on esimerkiksi radikalisoituneen ryhmän osalta tulleesta vihapuheesta, vastaprovokaatio voi pahimmillaan altistaa sinut fyysiselle väkivallalle. Arvioikaa yhdessä eri toimenpiteiden soveltuvuutta kohdallasi.

Puntaroikaa esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoja:

 • Blokkaa käyttäjä ja/tai tee käyttäjästä ilmoitus.

  • Kohtasitko vihapuhetta somessa? Tutustu huolellisesti palvelun käyttöehtoihin. Voitko esimerkiksi tehdä ilmoituksen käyttäjän sopimattomasta käytöksestä?
 • Haasta kaverisi mukaan tukemaan sinua ja tuottamaan yhdessä vastapuhetta.

  • Tutustu vastapuheen keinoihin (tehtävä 3) ja haasta ystäväsi tukemaan sinua somessa.
 • Ota yhteyttä toimittajaan tai mielipidevaikuttajaan, joka on aiemmin tukenut vihapuheen uhreja.

  • Etsi sosiaalisen median vaikuttajia tai toimittajia, jotka ovat aiemmin asettuneet avoimesti tukemaan vihapuheen uhreja. Jos vihapuhe kohdistuu sinuun jonkin ryhmän edustajana, voit ottaa yhteyttä muihin ryhmän jäseniin ja pyytää heitä tukemaan sinua ja osallistumaan vastapuheen tuottamiseen.
 • Ota yhteyttä poliisiin tai muuhun viranomaiseen.

  • Epäillessäsi joutuneesi rangaistavan vihapuheen kohteeksi, voit tehdä rikosilmoituksen.
  • Jos törmäät verkossa vihapuheelta vaikuttavaan sisältöön, voit lähettää siitä Poliisille vihjeen.
  • Voit myös kutsua nettipoliisin mukaan keskusteluun tägäämällä heidät.
 • Näetkö mahdollisuutta keskustelulle?

  • Varsinkin vakaumukseen perustuvien vihapuheen taustalla olevien vaikuttimien ymmärtäminen voi vaatia uhrilta huomattavia ponnisteluja. Vihapuhe satuttaa, eikä sen uhrin tule kokea painetta lähteä yksin kehittämään rakentavaa keskustelua tai muuttaa vihapuhujan kantaa. Näin tekemällä on mahdollista, että uhri altistaa itsensä uudelleen vihapuheelle.
  • Vihapuheen tuottaja on harvoin avoin keskustelemaan näkökulmistaan. Jos kuitenkin koet, ettei vihapuhe vastaa sitä, miten vihapuhetta tuottanut normaalisti käyttäytyy, tai jos näet mahdollisuuden korjata tilannetta, voit varovaisesti lähestyä vihapuhujaa.