keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Millaisen keskustelukulttuurin haluamme luoda?

Jokaisella on vastuu kannustavan keskustelukulttuurin rakentamisessa. Kehupäiväkirja-viikkohaasteen tavoitteena on haastaa nuoret huomioimaan ympärillään olevien ihmisten luonteenvahvuuksia ja hyviä tekoja. Oppilaat keskittyvät viikon ajan etsimään arjen kohtaamisissaan tilanteita, joissa he voivat antaa kannustavaa, rehelliseen ja vilpittömään mielipiteeseen perustuvaa palautetta. Kehuja tulee antaa viikon ajan vähintään kerran päivässä. Oppilaat raportoivat tilanteista kehupäiväkirjan avulla, jonka voi toteuttaa esim. blogi- tai vlogityöskentelyn avulla.

Kehujen kohteena voi olla kuka tahansa, esimerkiksi oma mummi tai kaupan asiakaspalvelija. Erityisesti nuorempien oppilaiden kohdalla on hyvä kiinnittää erityistä huomiota vuorovaikutustilanteiden turvallisuuteen. Voitte sopia, että he keskittyvät ainakin aluksi kehumaan perheenjäseniään tai ystäviään.

1. Pohtikaa tilanteita, joissa olisi mahdollista antaa positiivista palautetta (tutuille tai tuntemattomille).

 • Onko kehuminen helppoa vai vaikeaa?

Lisämateriaali:  Voitte tehtävän pohjustukseksi katsoa Yle Kioskin videon kehumisesta ja sen vaikeudesta: Yle Kioski: Rakelin kuplassa (17.05.2016)

2. Esittele oppilaille viikkohaaste ja kehupäiväkirjan idea.

 • Haasteen tavoitteena on antaa positiivista palautetta vähintään kerran päivässä viikon ajan.

  • Itse saatuja kehuja ei tässä haasteessa lasketa, raportoida tai verrata.
 • Oppilaiden tehtävänä on huomioida päivän mittaan ympärillään olevien ihmisten luonteenvahvuuksia tai hyviä tekoja, ja antaa niistä rehelliseen mielipiteeseen perustuvaa positiivista, vilpitöntä ja rakentavaa palautetta.

  • Palaute tulee ilmaista niin, ettei vastaanottaja voi ymmärtää kehua esimerkiksi sarkasmiksi.
 • Tehtävään tulisi sisällyttää ainakin yksi tilanne, jossa palaute annetaan kasvotusten.
 • Haasteen etenemistä seurataan päivittäin kehupäiväkirjan avulla.

  • Kehupäiväkirjaa voi pitää perinteisen vihkotyöskentelyn lisäksi esimerkiksi blogin tai vlogin avulla.

3. Ohjeista oppilaita pohtimaan kehumistilannetta kehupäiväkirjoissaan seuraavien kysymysten avulla:

 1. Kenelle annoit palautetta, missä tilanteessa ja mistä syystä?
 2. Kehuitko kasvotusten vai sosiaalisessa mediassa? Mitä kanavaa tai välinettä käytit?
 3. Millaisen reaktion kehu aiheutti tai luulet sen aiheuttaneen?
 4. Miltä kehujen antaminen itsestäsi tuntui? Oliko jokin vaikeaa tai hankalaa?
 5. Miltä saman palautteen saaminen kyseisessä tilanteessa tuntuisi itsestäsi? Millaisia tunteita se voisi herättää?
 6. Miten koit onnistuneesi palautteen antamisessa? Mitä voisit parantaa seuraavaa kertaa varten?

4. Pohtikaa seuraavia asioita ennen viikkohaasteen alkua:

 • Keskustelkaa siitä, millainen kehumiskulttuuri Suomessa on.

  • Miten ja millaisissa tilanteissa positiivista palautetta ja kehuja annetaan yleensä?
  • Miten kehut otetaan vastaan? Miksi?
 • Keskustelkaa siitä, millaisia vahvuuksia ja hyviä tekoja oppilaat arvostavat.

  • Millaisia luonteenvahvuuksia ihmisillä voi olla? Listatkaa esimerkkejä!

   • Miten ja millaisina tekoina kyseiset luonteenvahvuudet ilmenevät käytännössä?
   • Tutustukaa erilaisiin luonteenvahvuuksiin esim. tutkija Kaisa Vuorisen sivustolla
   • Miten luonteenvahvuuksia voi kehittää?
 • Pohtikaa positiivisen palautteen antamisen keinoja.

  • Muistakaa myös, että kehupäiväkirjan tarkoituksena on keskittyä ainoastaan positiivisen palautteen antamiseen, ei kritisoida tai arvioida esimerkiksi muiden suoritusta.
 • Tutustukaa välineisiin, palveluihin ja/tai ohjelmistoihin, joiden avulla aiotte pitää päiväkirjaa.

  • Päiväkirjaa voi pitää esimerkiksi blogin tai vlogien avulla.
  • Sopikaa, tuleeko päiväkirja olemaan yksityinen, julkinen tai vain ryhmän kesken jaettu.
  • Kommentoivatko oppilaat viikon aikana myös toistensa päiväkirjoja?
 • Sopikaa tavasta, jolla puratte tehtävän viikon lopussa.

3. Toteuttakaa haaste. Seuratkaa viikon aikana tilannetta, ja keskustelkaa tarpeen mukaan hämmennystä tai iloa tuottaneista tilanteista.

4. Purkakaa tehtävä viikon lopuksi valitsemallanne tavalla.

 • Millaisia tunteita haaste herätti?
 • Millaista oli antaa kehuja toisille?
 • Miten kehuihin reagoitiin? Tuokaa esiin haasteita ja viikon kohokohtia.
 • Huomasitteko kehuhaasteella olevan vaikutuksia ryhmän ilmapiiriin? Millaisia?

Vinkki: Tehtävän yhteyteen sopii myös Mediataitokoulun Pullopostia mediameressä -materiaalin ”Väärinkäsityksistä toisten ymmärtämiseen” -tehtävä (s. 7).

Vinkki: Media-arjen ja sen herättämien tunteiden tarkastelun tueksi: Mediakasvatusseuran ruutuaikahaaste: Millaisia tunteita media-arkesi sinussa herättää?