keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Vinkki: Sanomalehtien Liiton Onko tämä totta? -materiaalissa on tehtäviä, jotka soveltuvat erinomaisesti aiheen käsittelyyn. Ennen tätä tehtävää voitte tehdä esimerkiksi “Älämölöstä aitoon keskusteluun” -luvun tehtävät, joissa mm. analysoidaan erilaisia verkkokeskusteluja.

Tavoitteet: Oppilaat pohtivat vihapuheen kärjistymisen mahdollisia seurauksia ja sananvapauden merkitystä yhteiskunnassa, ja tiedostavat oman vastuunsa rakentavan keskustelukulttuurin luomisessa. Tehtävän avulla he pohtivat konkreettisia keinoja, joiden avulla keskustelukulttuuria voisi kehittää sellaiseksi, jossa oppilaat itse haluaisivat toimia ja elää.

Tehtävä perustuu vuoteen 2035 sijoittuvaan dystopistiseen taustatarinaan, jonka pohjalta oppilaat kirjoittavat uudelleen positiivisen tulevaisuuden skenaarion (utopian). Työskentelyä voi jatkaa esimerkiksi niin, että oppilaat esittävät visioinsa tulevaisuudesta videona tai muuna mediaesityksenä.

1. Tutustukaa taustatarinaan. Tehtävässä olevan valmiin taustatarinan sijaan oppilaat voi ohjeistaa kirjoittamaan itse dystopistisen tarinan vihapuheen kärjistymisestä, joka sijoittuu muutaman vuosikymmenen päähän. Voitte valita, käytättekö taustatarinaa inspiraation lähteenä vai ette.

Taustatarina:

”Eletään vuotta 2035. Jo 2000-luvun alusta lähtien Suomessa myllännyt verkkovihapuhe on vuosikymmenien saatossa kärjistynyt niin paljon, että julkinen keskustelu on täysin myrkyttynyt. Jatkuva viha ja trollaaminen johtivat lopulta siihen, että avoin kansalaiskeskustelu katosi käytännössä kokonaan. Vaikka joku uskalsikin automaattisesta raa’asta vihavyörystä huolimatta aina silloin tällöin ilmaista mielipiteensä, ei kukaan jaksanut pyrkiä luomaan rakentavaa keskustelua.

Loppujen lopuksi kenenkään mielipidettä ei enää otettu vakavasti, eikä kukaan myöskään kokenut tarpeelliseksi ottaa vastuuta sanoistaan tai teoistaan. Ihmiset sulkeutuivat omiin kupliinsa, ja ennakkoluulot eri ryhmien syventyivät merkittävästi. Viharikosten määrä Suomessa räjähti käsiin ja johti myös yhteenottoihin kaduilla.

Tilanteen sietämättömyyteen vedoten vallanpitäjät totesivat viisi vuotta sitten sananvapauden käytännössä merkityksettömäksi yhteiskunnassa. He hyväksyivät yksimielisesti lain sananvapauden poistamisesta. Sosiaalinen media määriteltiin laittomaksi, ja kaikki somepalvelut määrättiin suljettaviksi.

Ilmaistakseen mielipiteensä valtion ylläpitämillä virallisilla keskustelupalstoilla – joka on ainoa laillinen sosiaalinen media – tai jonkin muun välineen avulla on kansalaisen haettava erillistä lupaa. Kaikki, mitä yksittäinen kansalainen tai tiedotusväline haluaa ilmaista, tarkistetaan ennakkoon. Erityisen sensuuriviraston edustajat tarkastavat ja päättävät, onko ilmaus linjassa valtion hyväksymien mielipiteiden kanssa.

Jos kansalainen hylkäävästä päätöksestä huolimatta ilmaisee mielipiteensä, seuraa siitä vangitseminen valtion tarpeelliseksi katsomaksi ajaksi. Huhutaan, että jotkin näistä henkilöistä ovat myös kadonneet, eikä heistä ole kuultu enää koskaan.”

2. Keskustelkaa sananvapauden merkityksestä yhteiskunnassa:

 • Mitä tarkoittavat käsitteet dystopia ja utopia? Millaisia dystopistiseen tarinaan perustuvia pelejä, elokuvia, kirjoja tms. tiedätte (esim. Nälkäpeli)?
 • Millaisia tunteita tulevaisuuden kauhuskenaario herätti?
 • Millaisia muutoksia tarinan yhteiskunnassa oli tapahtunut?
 • Mitkä asiat olivat johtaneet siihen, ettei kenenkään mielipiteillä koettu olevan enää merkitystä?
 • Onko olemassa maita, joissa sananvapaus ei toteudu? Miksi se ei toteudu?

3. Ohjeista oppilaat kirjoittamaan (yksin tai pienryhmissä) sellainen tulevaisuuden skenaario, jonka he toivoisivat itse toteutuvan.

Voitte aluksi pohtia yhdessä, millaista elämä olisi vuonna 2035 Suomessa.

 • Minkä ikäisiä oppilaat (ja opettaja) ovat silloin?
 • Millaisessa elämäntilanteessa oppilaat olisivat?
 • Millaista teknologiaa oppilaat hyötyntäisivät arjessaan?
 • Millainen Suomi olisi vuonna 2035?

4. Voitte käydä läpi tarinat esimerkiksi pienryhmäkeskustelun avulla. Ohjeista oppilaita aluksi kertomaan lyhyesti tarinastaan ja pohtimaan, oliko ryhmän tarinoissa jotain yhteistä. Millainen olisi ryhmän yhteinen visio tulevaisuuden yhteiskunnasta?

Oppilaiden tulisi seuraavaksi pohtia ja listata sellaisia keinoja, joiden avulla ryhmän visio voitaisiin saavuttaa oikeassa elämässä. Pyydä oppilaita tiivistämään keinot kolmeen konkreettiseen ohjeeseen tai neuvoon.

Tukikysymyksiä keinojen pohtimisen tueksi:

 • Millaisia eettisiä valintoja tulisi tehdä? Miten vastuu kytkeytyy vision toteutumiseen?
 • Millaisen asenteen tai asenteita vision toteuttaminen edellyttäisi?
 • Millaisia arjen valintoja tai käytännön toimia vision toteuttaminen edellyttäisi?

 

SYVENTÄVÄ TEHTÄVÄ: Oppilaiden kirjoittamat tarinat voi toteuttaa esimerkiksi videon, digitarinan tai lyhytelokuvan avulla.