keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tavoitteet: Oppilaat pohtivat sosiaalisen median mielipidevaikuttajan ja journalistiseen etiikkaan perustuvan median toimintatapojen piirteitä. Oppilaat tunnistavat pysyvien ja nopeasti muuttuvien lajityyppien eroja vertaillen uutista ja sosiaalisen median sisältöä. He pohtivat journalistin ohjeisiin sitoutumisen seurauksia ja sitä, miten ja miksi heidän odotuksensa sisällön luotettavuudesta vaihtelevat eri lajityyppien kohdalla.

1. Keskustelkaa aluksi uutissisällöistä ja sosiaalisen median mielipidevaikuttajista:

 • Millaisia uutisia seuraatte? Minkä välineiden ja sovellusten avulla: internet, tv, mobiilisovellus? Suomalaisia, kansainvälisiä vai sekä että?
 • Millaisia sosiaalisen mielipidevaikuttajia tiedätte? Ovatko he päätyneet julkisuuteen nimenomaan sosiaalisen median avulla, vai jotain muuta kautta? Fanitatteko joitain somejulkikkiksia? Miten ja kuinka usein seuraatte kyseistä henkilöä?
 • Millaiset asiat vaikuttavat siihen, millaista sisältöä toimijat tuottavat?

  • Opettaja voi pohjustaa lajityyppivertailua kertomalla, että Suomessa erityinen laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä asettaa esim. julkaisun sisällöstä rikosoikeudellisen vastuun päätoimittajalle.

  • Somen mielipidevaikuttajia puolestaan ohjaavat Suomen lakien lisäksi heidän käyttämiensä palvelujen käyttöehdot.

2. Oppilaat valitsevat jonkin sosiaalisen median (ensisijaisesti täysi-ikäisen) mielipidevaikuttajan. Henkilön ei tarvitse olla sellainen, jota oppilas itse aktiivisesti seuraa. Riittää, että valittu henkilö on tunnettu mielipidevaikuttaja, jonka tuottamia somesisältöjä oppilas pääsee katsomaan ja/tai lukemaan tehtävän aikana. Sisällöistä tulisi valita sellainen, joka sisältää kannanoton liittyen johonkin somettajalle tärkeään aiheeseen.

3. Jos ette ole jo aiemmin tutustuneet, tutustukaa nyt Julkisen sanan neuvoston sivuihin ja sieltä löytyviin Journalistin ohjeisiin. Ohjeista oppilaita etsimään jokin sellainen uutismedia, joka on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita, ja valitsemaan kyseisen median tuottama uutinen (esim. tekstimuotoinen verkkouutinen).

4. Ohjeista oppilaita arvioimaan uutisen ja mielipidevaikuttajan tuottaman somesisällön piirteitä. Analysoikaa ensin uutista, ja käyttäkää sen jälkeen samoja kysymyksiä valitun sosiaalisen median sisällön analysoimiseen.

 • Kuka tuottaa sisällön? Kuka päättää, mitä sisällytetään ja mitä jätetään pois? Miksi?
 • Missä sisältö esitetään? (kanava, palvelu, formaatti)
 • Kenelle sisältö on suunnattu? Millainen on kohdeyleisö?
 • Miksi kyseinen aihe on puheenaiheena? Kenelle se on relevanttia tai tärkeää?
 • Miten uskottavuus rakennetaan? (auktoriteetti jne.)

  • Kuvat, kirjoitus- tai puhetyyli, esiintyjät, musiikki jne.
 • Millainen asenne sisällön tuottajalla/esittäjällä vaikuttaa olevan aiheeseen?
 • Onko sisällössä mainoksia tai muuta markkinointia?
 • Millainen historia lajityypillä (uutinen, valittu somesisältö) on? Kuinka vakiintunut se on, kuinka altis se on muuttumaan?
 • Millainen asema lajityypillä on yhteiskunnassa?

5. Keskustelkaa siitä, millaisia odotuksia valittuihin mediasisältöihin (ja lajityyppeihin) kohdistuu.

 • Läpinäkyvyys: voit tunnistaa helposti, miksi jokin tieto tai asia tuodaan esille
 • Luotettavuus: Voiko asiasisältöön luottaa? Millä perusteella?
 • Henkilökohtaisuus: tiedät paljon sisällön tuottaneen henkilön yksityiselämään liittyviä asioita
 • Tavallisuus/Arkipäiväisyys: sisältö tuntuu olevan lähempänä ”todellista, tavallista elämää”
 • Viihteellisyys: sisällössä korostuu esim huumori tai nasevat ilmaisut, ja se pyrkii vetoamaan tunteisiin
 • Vuorovaikutteisuus: Millainen vuorovaikutus yleisön kanssa? Miten toimijat reagoivat kritiikkiin?
 • Sisällön leviäminen: Kumpaa sisältöä jakaisitte todennäköisemmin? Miksi? Millaisessa tilanteessa?
 • Eettiset periaatteet: Millaisiin eettisiin periaatteisiin toimittajat ja somettajat ovat sitoutuneet?
 • Millainen suhde arvioisit kyseisillä toimijoilla olevan toisiinsa? Neutraali suhde, vai esm. laaja ja avoin yhteistyö?

6. Kääntäkää asetelma ylösalaisin: uutisesta tulee valittua someformaattia mukailevaa sisältöä ja vastaavasti somesisältö upotetaan uutisformaattiin. Ohjeista oppilaita sekoittamaan genret ja toteuttamaan pienryhmissä vapaavalintainen mediateos, jossa vaikkapa mielipidevaikuttaja onkin yhtäkkiä esimerkiksi Pasilassa suorassa uutislähetyksessä ja uutisankkuri puolestaan somessa tekemässä esimerkiksi My Day -videota.

 •    Voitte katsoa mallia esimerkiksi Yle Kioskilta: Meemi

Pohtikaa, millaiset odotukset korostuvat eri mediasisältöjen kohdalla.

 • Mitä uutiselta odotetaan, jotta uutiskriteerit täyttyvät?

 • Mitkä ovat tyypillisiä somesisällön piirteitä?
 • Mitkä tekee somesisällöstä kiinnostavan? Entä uutisesta?

Syventävä tehtävä: Lukekaa Ylen uutinen “Media tarvitsee laatuleiman – tältä näyttäisi läpivalaistu uutinen” (13.2.2017) ja tehkää jutussa ehdotettujen laatukriteerien mukainen uutinen.

Lisävinkkejä uutisen työstämiseen löydätte esim. Yle Uutisluokan sivuilta:

Tukea työskentelyyn myös Sanomalehtien Liiton oppimateriaaleista: