keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat erilaisia vaikuttamis- ja markkinointimahdollisuuksia käyttämissään kanavissa tullen samalla tietoisemmiksi sosiaalisessa mediassa olevien tahojen vaikuttamisyrityksistä. Oppilaat tutustuvat markkinoinnin ja vaikuttamisen keinoihin suunnittelemalla oman markkinointikampanjan.

1. Ohjeista aluksi oppilaita suunnittelemaan 2-3 oppilaan pienryhmissä fiktiivinen yritys ja tuote tai palvelu, jota yritys myy. Tuotteen tai palvelun ensisijainen kohderyhmä tulisi olla nuoriso.

2. Listatkaa erilaisia kanavia, joiden kautta on mahdollista markkinoida tuotetta tai palvelua, ja joiden avulla todennäköisimmin saisitte näkyvyyttä nuorten parissa.

 • Tueksi opettajalle, katsaus digitaalisen markkinoinnin perusteisiin:

 • Millaisin keinoin eri sosiaalisen median kanavissa voi mainostaa tuotteita tai palveluja?
 • Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, blogit jne.
 •  

  • Mistä esimerkiksi tubettajien tulonlähteet muodostuvat (klikkaukset, näyttökerrat, sponsorisopimukset jne.)? Entä bloggaajien?
  • Tutustukaa tarkemmin eri kanavien tarjoamiin palveluihin, esim. Youtuben AdSense-palvelun käyttöehtoihin.

   • Youtube:

    • Tutustukaa erilaisiin tubettajaverkostoihin, joiden kautta yritykset usein löytävät yhteistyökumppaneikseen suosittuja tubettajia. Pohtikaa, millaisin eri tavoin tubettajat ovat brändänneet itsensä markkinoijia varten? (ks. Case 1: Infolaatikko: Mikä ihmeen tubettaminen? HYPERLINKKI)
 • Millaisin keinoin markkinoinnin onnistumista voi seurata eri kanavissa?
 • Millaisia analytiikkaan liittyviä työkaluja palvelut tarjoavat?
 • Millaista tietoa ne keräävät?

4. Ohjeista oppilaita suunnittelemaan tuotteelle tai palvelulle markkinointikampanja, jonka päämääränä on tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti kohderyhmän jäseniä. Markkinointi- ja vaikuttamiskampanjat ovat useimmiten yhdistelmä samanaikaista markkinointia useissa eri kanavissa. Tässä tehtävässä oppilasryhmien on kuitenkin tarkoitus perehtyä tarkemmin yhteen valitsemaansa kanavaan. Suunnitelmassa tulisi huomioida erilaisia keinoja, joiden avulla valitussa sosiaalisen median kanavassa voisi tehokkaimmin herättää kiinnostusta sekä välineitä, joiden avulla markkinoinnin onnistumista voi seurata.

 • Tehtävässä ei tarvitse kartoittaa esim. tuotteen kilpailijoita tai kaikkia analytiikan työkaluja. Tärkeintä on, että oppilaat tutkivat erilaisia tapoja, joiden avulla eri kanavissa pyritään heihin vaikuttamaan.

5. Käykää lopuksi läpi suunnitelmat. Keskustelkaa tehtävästä seuraavien apukysymysten avulla:

 • Millaisia keinoja valitsitte? Miksi?
 • Millaisin keinoin voitte arvioida markkoinnin onnistumista kyseisessä kanavassa?
 • Mitä opitte eri kanavien markkinointi- ja vaikuttamismahdollisuuksista? Tuliko jokin yllätyksenä?
 • Onko teihin kohdistunut markkinointia kyseisissä kanavissa?
 • Tunnistatteko helposti teihin kohdistuvaa markkinointia tai vaikuttamisyrityksiä?

Vinkki: Aikakausmedian Tottakai – Aikakauslehtimainonnan lukutaito -oppimateriaalissa (2013) on runsaasti tietoa ja tehtäviä liittyen aikakauslehtimainontaan. Materiaalista voi poimia vinkkejä myös digitaalisen mainonnan arvioimiseen.

Koulukinon Onnenonkija-elokuvaan tehdyssä oppimateriaalissa käsitellään bloggaamisen ammattimaisuutta ja kaupallisuutta: “Bloggaaminen – mainontaa, viestintää vai viihdettä?”