keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tavoitteet: Tehtävän tavoitteena on tutustua natiivimarkkinointiin ja sen keinoihin. Oppilaat harjoittelevat kriittisen ajattelun taitoja analysoimalla natiivimainoksia ja tuottamalla itse natiivimarkkinointiin pohjautuvan vastamainoksen.

1. Selvittäkää, mitä tarkoittavat sisältömarkkinointi, advertoriaali ja natiivimarkkinointi.

Lähdevinkkejä:

2. Selvittäkää seuraavaksi, mitä tarkoitetaan vastamainoksella. Etsikää konkreetisia esimerkkejä vastamainoksista, joita löytyy esim. Eettisen kaupan puolesta ry:n Medialukutaitoa vastamainoksista -oppaasta.

  • Millaisia tavoitteita vastamainoksilla on?
  • Millaisia keinoja vastamainoksessa voidaan käyttää?

3. Perehtykää natiivimainonnan esimerkkitapauksiin ja valitkaa caseista yksi. Analysoikaa sisältöä seuraavien kysymysten avulla.

  • Lähdevinkki: IAB Finland: Natiivimainonnan case-pankki
  • Mitä mainostetaan? Mikä brändi, tuote ja/tai palvelu on kyseessä?
  • Millaisia tavoitteita natiivimainoksella on?
  • Miten markkinoinnin onnistumista mitataan? Miten tuloksia kuvataan?
  • Etsikää käsiinne casessa kuvattu natiivimainos. Millaisin keinoin mainos on upotettu ympäristöön?
  • Lain mukaan mainos pitää olla tunnistettavissa myös natiivimarkkinoinnissa. Pystyttekö helposti erottamaan, että kyse on mainoksesta? Miksi?
  • Mitä mieltä olette tällaisesta mainonnan muodosta?

4. Tuottakaa valitsemanne casen pohjalta natiivimarkkinointiin pohjautuva vastamainos. Pohtikaa, millainen sanoma vastamainoksellanne on. Millaisia keinoja natiivimarkkinoinnissa käytetään? Millaisia journalismin keinoja siinä käytetään?

5. Harkitkaa, voitteko koota vastamainokset näyttelyksi esim. luokan blogiin tai koulun aulaan.

Taustamateriaalia opettajalle: