keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tavoitteet: Tehtävän tavoitteena on pohtia, miten ammattimaisten sosiaalisen median sisällöntuottajien toiminnan eettisyyttä voisi arvioida. Tehtävässä tutustutaan ammattietiikan kriteereihin erilaisissa ammattikunnissa. Oppilaat pohtivat somesisältöjen tuottamista ammattimaisena toimintana ja luovat itse kriteerit eettiselle ammattimaiselle somesisältöjen tuottamiselle.

1. Pohtikaa somesisältöjen tuottamista ammattimaisena toimintana.

 • Millaisin eri keinoin voi ansaita elantonsa tuottamalla sisältöjä sosiaaliseen mediaan? Listatkaa esimerkkejä!

  • Tubettaminen, bloggaaminen, vloggaaminen, Instagram, edellä mainittujen yhdistelmät, jne.: myös valeuutissivustot (!)
  • Mainokset, sponsorisopimukset…
 • Mistä erottaa harrastustoiminnan ammattimaisesta toiminnasta?

  • Voiko osa-aikainen harrastus olla ammattimaista?
  • Millaisia eri urapolkuja ammattisomettajilla voi olla?
  • Kumpi on tärkeämpää ammattimaisuuden arvioinnissa: tekijän (“Tää on vain harrastus.”) vai yleisön mielipide (“Toi on aivan pro.”)?

2. Listatkaa ammatteja, joissa noudetaan ammattikunnan itse laatimia eettisiä ohjeita.

 • Miksi eettisiä ohjeita on laadittu niin monilla toimialoilla? Kuka tai ketkä laativat ne?
 • Millaisissa ammateissa on erityisen tärkeää noudattaa eettisiä ohjeita? (esim. hammaslääkäri, apteekkari, lakimies, opettaja) Miksi?

  • Uskaltaisitteko mennä esimerkiksi sellaisen terveydenhoitajan tai hammaslääkärin vastaanotolle, joka ei sitoudu noudattamaan ammattikunnan eettisiä ohjeita?
  • Ostaisitteko sairauden edellyttämiä lääkkeitä mieluummin apteekista, jonka apteekkari on sitoutunut noudattamaan eettisiä ohjeita kuin apteekista, jossa kyseisiä ohjeita ei noudateta?
  • Millaisia eettisiä periaatteita opettajat ovat sitoutuneet noudattamaan?
 • Tutustukaa listaamienne ammattikuntien eettisiin ohjeisiin, ja vertailkaa, millaiset eettiset periaatteet eri aloilla korostuvat.

3. Pohtikaa ammattisomettajien vastuuta tuottamastaan sisällöstä.

 • Millainen vastuu somettajalla on tilaajilleen ja katsojilleen?

  • Milloin ja mistä hän on vastuussa? Miksi?
 • Mihin perustuu ammattisomettajien vastuu?

  • Tilaajien tai katsojien määrään, lakiin, sisällön tyyppiin/määrään/laatuun, yleisön laajuuteen (Suomi, tietty kielialue, koko maailma)?
 • Millaisia eettisiä ongelmia voisi liittyä ammattisomettajan työhön?
 • Millaisin kriteerein tai perustein somettajan eettisyyttä voisi arvioida?
 • Miten tunnistatte eettisesti toimivan ammattisomettajan?

4. Luokaa sosiaalisen median sisällöntuottajien eettiset ohjeet. Voitte kirjata ammattisomettajien ohjeet joko yleisellä tasolla tai keskittyen tietynlaisen somesisällön tuottajiin (esim. tubettaminen).

Lisätehtävä: Valitkaa jokin tuntemanne ammattisomettaja. Arvioikaa hänen toimintansa eettisyyttä luomienne kriteerien pohjalta. Huomaatteko epäkohtia, joihin olisi tarve puuttua? Harkitkaa, voitteko ottaa yhteyttä kyseiseen henkilöön ja pyytää häntä arvioimaan toimintansa eettisyyttä.

Vinkki: Koulukinon Onnenonkija-elokuvaan tehdyssä oppimateriaalissa käsitellään bloggaamisen ammattimaisuutta ja kaupallisuutta: “Bloggaaminen – mainontaa, viestintää vai viihdettä?”