keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: Tehtävän tarkoituksena on pohtia, millainen merkitys sananvapaudella on arjessamme, ja millaista elämä olisi ilman sananvapautta.

1. Tutustukaa tekstin alussa olevaan sananvapauden määritelmään.

 • Mitä sananvapaus tarkoittaa yksittäisen kansalaisen ja toisaalta lehdistön kannalta?
 • Minkälainen vastuu tiedon totuudenmukaisuudesta suomalaisella lehdistöllä on?

2. Keskustelkaa seuraavaksi siitä, mitä tiedätte Pohjois-Koreasta.

 • Millaisia mielikuvia Pohjois-Koreasta tulee mieleen?
 • Mistä mielikuvat ovat peräisin?
 • Millaisia uutisia Pohjois-Koreasta muistatte kuulleenne?

3. Etsikää tietoa siitä, millainen valtio Pohjois-Korea on.

 • Kiinnittäkää erityistä huomiota lähteiden kriittiseen arviointiin. Millaisista lähteistä etsitte tietoa? Millä kielillä? Kuinka luotettaviksi arvioitte lähteet?
 • Missä se sijaitsee? Kuinka iso väestö siellä on? Mitä kieltä tai kieliä siellä puhutaan? Millainen ilmasto siellä on? Millainen sää siellä on tällä hetkellä? Mikä on valtion virallinen valuutta? Millaista teollisuutta valtiossa on? Millainen hallintojärjestelmä siellä on? Milloin Pohjois-Korean valtio on syntynyt? Millainen historia Pohjois-Korealla on? Millainen suhde Pohjois-Korealla on muihin valtioihin?

4. Etsikää Pohjois-Koreaa koskevia uutisia Suomesta ja maailmalta.

 • Millaisia asioita uutisotsikoissa nostetaan esille? Kenen näkökulmasta juttu on tehty?
 • Tutkikaa uutiskuvia. Mitä niissä on kuvattu, keitä niissä esiintyy?
 • Pohjois-Korea on erittäin sulkeutunut maa, ja maalla on vain yksi uutistoimisto. Mihin lukemienne uutisjuttujen tiedot perustuvat?

5. Ottakaa selvää, mitä tarkoittaa käsite lehdistönvapaus, ja tutustukaa lehdistönvapautta mittaavaan Toimittajat ilman rajoja -sivustoon.

4. Tutustukaa pohjoiskorealaisten tilanteeseen seuraavien videoiden avulla:

5. Keskustelkaa videoiden pohjalta pohjoiskorealaisten arjesta:      

 • Millainen sananvapaustilanne Pohjois-Koreassa on?
 • Jos haluaisitte ottaa yhteyttä johonkin pohjoiskorealaiseen henkilöön, miten se onnistuisi? Miten pohjoiskorealainen nuori voisi ottaa yhteyttä teihin?
 • Pohtikaa, miltä muiden maiden uutisointi voisi näyttää pohjoiskorealaisen silmin. Miksi?
 • Pohtikaa tilannetta, jossa olisitte jostain syystä asettuneet asumaan Pohjois-Koreaan.

  • Millaista olisi elää Pohjois-Koreassa?
  • Millaista pohjoiskorealaisen nuoren arki voisi olla?
  • Miten luulette sen poikkeavan teidän arjestanne erityisesti osalta?
  • Millaisiin asioihin teidän täytyisi sopeutua?
 • Oletetaan, että Suomessa olisi nyt samanlainen tilanne kuin Pohjois-Koreassa. Millaisia seurauksia voisi olla siitä, että

  • ilmaisisitte julkisesti mielipiteen, joka kritisoi vallitsevia elinolosuhteita?
  • menisitte internetiin selvittääksenne tietoa maasta, johon haluaisitte matkustaa lomalle?
  • soittaisitte ulkomaille?
  • päättäisitte ryhtyä tutkivaksi journalistiksi, joka selvittää epäkohtia valtionhallinnon toiminnassa?
  • katsoisitte ulkomaisen tv-sarjan tai elokuvan, ja keskustelisitte juonesta avoimesti muiden kanssa?
  • Millä tavoin muuttaisitte käyttäytymistänne tai kenties sensuroisitte sanomisianne verrattuna nykytilanteeseen?
 • Millainen merkitys sananvapaudella on yhteiskunnassa?

 

Vinkki: Yle Uutisluokka LIVE on koululaisille ja opettajille suunnattu ohjelma, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita kriittiseen medialukutaitoon liittyen. Ensimmäisessä lähetyksessä pohdittiin sananvapautta. Mukana keskustelussa ovat mm. Ruben Stiller ja trollitehtaita tutkinut Jessikka Aro. Ohjelmassa nähdään myös Mika Mäkeläisen videoraportti Pohjois-Korean sananvapaustilanteesta. Yle Uutisluokka LIVE: Sananvapaus (13.9.2016)

Vinkki: Tehtävä tarjoaa oivallisen mahdollisuuden käsitellä myös propagandaa. Media Education Labin tuottama sivusto käsittelee propagandaa mediaympäristöissä. Sivustolla tarjotaan materiaaleja ja valmiita tuntisuunnitelmia lasten ja nuorten parissa toimiville. Yhdysvaltalainen University of Rhode Island ylläpitää Media Education Lab -verkkopalvelua.

Vinkki: Mitä voi sanoa? -aineisto (2014, Sanomalehtien Liitto). Sanomalehtien Liiton julkaisema Mitä voi sanoa? -aineisto käsittelee sanomalehdissä ja niiden verkkosivuilla julkaistuja juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä, ja antaa työkaluja sananvapauden ja vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Aineisto on suunniteltu 15−19-vuotiaille nuorille. Se sisältää kuusi itsenäistä osiota, jotka käsittelevät lähes kahdenkymmenen eri harjoituksen avulla ajankohtaisia sananvapauteen liittyviä teemoja. Mitä voi sanoa? -aineisto on jaoteltu kuuteen osioon, jotka kukin sisältävät aloituskuvan, kolme otetta sanomalehdissä tai verkossa julkaistuista teksteistä sekä tehtävän jokaiseen tekstiin liittyen. Lisäksi aineistossa on kunkin tehtävän vieressä lyhyt informatiivinen teksti.

Vinkki Sananvapauden historiaan Suomessa voi tutustua esimerkiksi Sananvapauteen.fi-sivustolla. Verkkoteokseen on koottu suomalaisia sananvapaustapauksia vuosilta 1917–2017.