keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Valemediasivustojen sisällöissä saattaa olla virheellistä tietoa tai suoria valheita. Osa sisällöistä pohjautuu faktoihin perustuvien uutisten kopiomiseen, joiden tapahtumat kuitenkin esitetään väärässä valossa tai virheellisesti esimerkiksi viitteinä salaliitosta. Tavoitteena on johdattaa lukija tulkitsemaan alkuperäistä uutista kirjoittajan haluamalla tavalla.

Tavoitteet: Tehtävässä harjoitellaan tunnistamaan valemediasivusto ja erottamaan se hyvää journalistista tapaa noudattavasta mediasta. Oppilaat arvioivat journalistisen etiikan merkitystä tiedon luotettavuuden näkökulmasta. Oppilaat tunnistavat valemedian pyrkimyksiä ohjata systemaattisesti lukijaa tekemään tietynlaisia (esim. rasistisiin näkemyksiin pohjautuvia) tulkintoja kuvatuista tapahtumista.

1. Perehtykää aluksi siihen, mitä valemedia tarkoittaa.

2. Toimittajan tehtävänä on kerätä ja välittää lukijoille yhteiskunnallisesti merkittävää ja luotettavaa tietoa. Tutustukaa Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeisiin, joiden noudattamiseen toimittajat ovat sitoutuneet.

 • Pohtikaa, miksi ohjeet on luotu. Kuka ne on luonut?
 • Selvittäkää, millaisia ohjeita kohdissa 1, 2, 4, 8, 11, 26, 27 ja 28 annetaan.
 • Kuvitelkaa lukevanne uutisjuttua, jonka tekemisessä ei ole sitouduttu kyseisiin kohtiin. Miten uutinen eroaisi perinteisestä uutisesta? Voisiko siihen luottaa?

3. Valemedia ei sitoudu hyvään journalistiseen tapaan. Tutustukaa valemediasivustoon, jonka opettaja on valinnut esimerkiksi Johanna Vehkoon kokoamasta listasta: Valheenpaljastaja: Varoituslista valemedioista – älä luota näihin sivustoihin  (16.09.2016).

 • Miltä sivusto näyttää? Onko sivustolla mainoksia? Millaisia?
 • Millaisia tietoja löydätte julkaisijasta ja sisältöjen kirjoittajista?
 • Millaisia aiheita käsitellään?
 • Millaista kieltä käytetään? Millainen sävy tekstissä on?
 • Millaisia kuvia sivulla on? Millaisen tunnelman ne luovat?
 • Kenelle sivuston sisältö on kohdistettu?

4. Käsitelkää yhtä opettajan valitsemaa valeuutista, joka pohjautuu perinteisessä mediassa uutisoituun tapahtumaan. Arvioikaa juttua seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä on kirjoituksen aihe?
 • Kuka tekstin on kirjoittanut?
 • Millaisia lähteitä jutussa käytetään? Voiko ne tarkistaa?
 • Näyttääkö juttu uutisen kaltaiselta? Miksi/miksi ei?
 • Etsikää valeuutisen taustalla oleva alkuperäinen uutinen. Miten valeuutinen poikkeaa alkuperäisestä uutisesta?
 • Miten tapahtuman eri osapuolia kuvataan? Onko tekstissä “me vastaan ne” -asetelmaa?
 • Millaisia asioita kirjoittaja pitää itsestään selvänä? Miksi?
 • Mitä jutun kirjoittaja haluaa teidän uskovan jutun luettuanne? Miksi?

5. Pohtikaa lopuksi, millä tavalla sivusto haluaa esittää tapahtumia ja miksi.

 • Verratkaa valeuutisia alkuperäiseen uutiseen ja arvioikaa, millaiseen toimintaan ja toisaalta millaisen maailmankuvan omaksumiseen sivusto ohjaa.
 • Millaisia tunteita se herättää?

6. Kerratkaa lopuksi journalistin ohjeita tekemällä Sanomalehtien Liiton testi “Millainen toimittaja olisit?”

Vinkki: Tutustukaa Huhumylly-sivustoon. Voitte toteuttaa analyysin myös vertailemalla sivustolle koottuja virallisen tahon kumoamia huhuja turvapaikanhakijoista.